Caspar Berger

Lamb of God / Self-portrait 52, after Zubarán

” In het schilderij van het Lam God’s van Zubarán, kijkt het Lam God’s je vragend aan. Met één oog open wacht dit lam, zijn poten aan elkaar gebonden, op wat er komen gaat. Toen ik dit schilderij voor het eerst in het echt zag, raakt ik ontroerd. Het is als een stilleven, waarin alles goed lijkt te zijn, alleen je voelt dat onheil nadert. Is het de berusting van het Lam God’s die deze schildering zo krachtig maakt en hiermee ons verteld dat er maar weinig is wat wij zelf kunnen zien en weten? Over veel dingen zijn wij nu eenmaal machteloos.”

Ego Vivo / Self-portrait 25

“Wie eert zichzelf nu met een monument? Velen niet, denk ik zo, terwijl het leven echt een waanzinnig wonder is. Iedereen verdient het om tijdens het leven een monument voor zichzelf op te richten. Middels een CT-scan heb ik een exacte 3D kopie laten maken van mijn bovenarm bot. Dit heb ik laten uitvergroten en in brons gegoten en daarna op een indrukwekkende sokkel geplaatst met de tekst ‘Ego Vivo’ (ik leef). Een acht meter hoog monument voor mijzelf bij leven, ter inspiratie voor ieder ander mens.”

Judas

“De apostel Judas werd nadat hij Jezus verraden had, gewist uit de officiële opstelling van apostelen. En dat terwijl de geschiedenis zonder zijn daad, heel anders verlopen zou zijn. Judas zit hier verscholen, zijn buit in de hand. De keuze was gemaakt. Alleen we zijn maar mensen, en niets menselijks is ons vreemd. Judas vormt daarmee een spiegel voor ons allemaal, temeer reden om hem te tonen.”

Untitled 2

In the beginning

“In de oorspronkelijke Engelse versie van de Bijbeltekst van Genesis I staat: ‘Then God said: let us make man in our image, after out likeness’. In dit werk verwissel ik de woorden ‘God’ door ‘AI’, artificiële intelligentie, en draai ik de woorden ‘us’ en ‘man’ om. De mens, die na de zondeval zelf goed en kwaad dacht te kunnen onderscheiden, heeft met kunstmatige intelligentie een nieuwe schepper geschapen.”

In a spirit of brotherhood, "Please officer I can't Breathe"

Lamb Of God / Self-Portrait 50, after Van Eyck

“Tijdens een jarenlange restauratie van het Lam God’s van de gebroeders Van Eyck, bleek dat het Lam God’s zelf grotendeels overschilderd was. Er kwam een heel ander lam tevoorschijn. Dit lam kijkt je met een bijna menselijk gezicht aan, direct en heel doordringend. Het lijkt te vragen dat het alleen de zonden kan wegenemen als je het ook echt meent.Wellicht is deze confronterende blik wel de reden geweest van de toenmalige overschildering. Ik besloot een eigen versie van het Lam God’s te maken, van een lam dat zichtbaar uitgeput is van dit herhalende proces.”

Family

Als je geboren wordt behoor je, in de meeste gevallen, meteen tot een familie, groot of klein. De hechte bloedband maakt een sociale groep of je nu wilt of niet. Maar niets blijft eeuwig hetzelfde. Lijkt deze groep in het begin onbreekbaar en onverwoestbaar, na verloop van tijd wordt de ‘huid’ dunner. In dit werk heb ik mijn eigen familieleden vastgelegd in eeuwig brons. Een eerbetoon, al heb ik hier en daar wat gaten laten vallen.

Personal space / Self-portrait 12

“Hoeveel ruimte je ook zelf inneemt, wat in ieder geval duidelijk is, is dat wat zich onder je huid bevindt van jou is, daar geldt jouw absolute persoonlijke integriteit. Maar van wie is de ruimte net buiten jouw gestalte? Door een siliconenafgietsel van mijn eigen lichaam steeds op een andere manier aan elkaar te naaien, neem ik telkens een ander volume aan. Soms wil ik nu eenmaal meer ruimte innemen. Of wring ik mij misschien in allerlei bochten om juist niet op te vallen?”

In a spirit of brotherhood, "Please officer I can't Breathe"

Boy

“Als kind leer je al snel dat je het beste gedijd in de groep. Immers zodra je afwijkt word je kwetsbaar. Hier staat een jongen van 10 hoog verheven op een zuil. Dit lijkt niet helemaal vrijwillig of zelfs helemaal niet. Toch is er ook een trots, waarmee deze jongen zijn angst overwint en werkelijk trouw is aan wie hij is.”

Inner Voice

Vera Icon / Self-portrait 10

Imago / Self-portrait 5

Torso / Self-portrait 6

“De Torso Belvedere staat in de kunsthistorie bekend als hét symbool voor de klassieke beeldhouwkunst. Dit beeld vormt vanaf 1500 onderdeel van de collectie van de Vaticaanse Musea. Het hoofd, de armen en onderbenen ontbreken en juist door dit gefragmenteerde waren velen, waar onder Michelangelo, zeer onder de indruk van dit beeld. In Milaan kocht ik een exacte gips kopie van dit fragment en omhelsde het met een siliconen kopie van mijn huid. Dit is daarna in brons gegoten en daarmee tot één geheel versmolten. Zo werd ik zelf deel van de kunstgeschiedenis.Want je bent niet alleen wat je eet, alleen ook wat je ziet.”

Judas

“De apostel Judas werd nadat hij Jezus verraden had, gewist uit de officiële opstelling van apostelen. En dat terwijl de geschiedenis zonder zijn daad, heel anders verlopen zou zijn. Judas heeft zich daarna verscholen, zijn buit in de hand. De keuze was gemaakt. Alleen we zijn maar mensen, en niets menselijks is ons vreemd. Judas vormt daarmee een spiegel voor ons allemaal, temeer reden om hem te tonen.”

Torso / Self-portrait 6

“De Torso Belvedere staat in de kunsthistorie bekend als hét symbool voor de klassieke beeldhouwkunst. Dit beeld vormt vanaf 1500 onderdeel van de collectie van de Vaticaanse Musea. Het hoofd, de armen en onderbenen ontbreken en juist door dit gefragmenteerde waren velen, waar onder Michelangelo, zeer onder de indruk van dit beeld. In Milaan kocht ik een exacte gips kopie van dit fragment en omhelsde het met een siliconen kopie van mijn huid. Dit is daarna in brons gegoten en daarmee tot één geheel versmolten. Zo werd ik zelf deel van de kunstgeschiedenis.Want je bent niet alleen wat je eet, alleen ook wat je ziet.”

Skeleton / Self-Portrait 20

Self-Portrait 47

Torso / Self-portrait 6

“De Torso Belvedere staat in de kunsthistorie bekend als hét symbool voor de klassieke beeldhouwkunst. Dit beeld vormt vanaf 1500 onderdeel van de collectie van de Vaticaanse Musea. Het hoofd, de armen en onderbenen ontbreken en juist door dit gefragmenteerde waren velen, waar onder Michelangelo, zeer onder de indruk van dit beeld. In Milaan kocht ik een exacte gips kopie van dit fragment en omhelsde het met een siliconen kopie van mijn huid. Dit is daarna in brons gegoten en daarmee tot één geheel versmolten. Zo werd ik zelf deel van de kunstgeschiedenis.Want je bent niet alleen wat je eet, alleen ook wat je ziet.”

Don’t Be Afraid Of Becoming A Bench / Self-Portrait 28

Inner Voice

Inner Voice

David / Self-portrait 11

“In Milaan kocht ik een gipsen deel kopie van het origineel van de vijf meter hoge marmeren David van Michelangelo: het hoofd van David. Ik wilde een poging wagen om mij te meten met het heldendom. Daarom bedekte ik Davids’ hoofd met silicone afgietsels van mijn eigen gezicht. Wat in eerste instantie een pokdalig masker lijkt, is een collage van een groot aantal versies van mijn gezicht op ware grootte. Door het schaalverschil, komt nu duidelijk naar voren dat Michelangelo David zelf veranderd heeft in een reus.”

Self-portrait 40

Prayer Nut

Skin And Bone / Self-Portrait 24

“Soms kan het mensenlichaam aanvoelen als een bouwwerk, architectuur waar je in kunt rondlopen. Je eigen lichaam als een stad waar de inwoners met elkaar samenleven. Dit is mijn eigen stad, waarin mijn belangrijkste informatiedragers voor mijn identiteit zijn samengebracht: mijn skelet samen met mijn huid.”

Torso / Self-portrait 6

“De Torso Belvedere staat in de kunsthistorie bekend als hét symbool voor de klassieke beeldhouwkunst. Dit beeld vormt vanaf 1500 onderdeel van de collectie van de Vaticaanse Musea. Het hoofd, de armen en onderbenen ontbreken en juist door dit gefragmenteerde waren velen, waar onder Michelangelo, zeer onder de indruk van dit beeld. In Milaan kocht ik een exacte gips kopie van dit fragment en omhelsde het met een siliconen kopie van mijn huid. Dit is daarna in brons gegoten en daarmee tot één geheel versmolten. Zo werd ik zelf deel van de kunstgeschiedenis.Want je bent niet alleen wat je eet, alleen ook wat je ziet.”

Ego Vivo / Self-portrait 25

“Wie eert zichzelf nu met een monument? Velen niet, denk ik zo, terwijl het leven een waanzinnig wonder is. Iedereen verdient het om tijdens het leven een monument voor zichzelf op te richten. Middels een CT-scan heb ik een exacte 3D kopie laten maken van mijn bovenarm bot. Dit heb ik laten uitvergroten en in brons gegoten en daarna op een sokkel geplaatst. Een acht meter hoog monument voor mijzelf bij leven, ter inspiratie voor ieder ander mens.”

Pietà

“Michelangelo’s Pietà, de rouwende Maria met haar overleden zoon in haar armen, is een van de meest perfecte beelden uit de kunstgeschiedenis. Het is niet alleen totaal in balans, het straalt ook de macht uit van het instituut waar het staat. De rouw van Maria is lichamelijk, iets wat onder haar huid zit, voor ons niet te zien of te voelen. Om dit te laten ervaren, besloot ik de compositie van het beeld van Michelangelo binnenste buiten te draaien om zo de onderhuidse rouw naar buiten te keren. Dit vormde een rauwe afbeelding. Maria is hier alleen aanwezig in de vorm van de mantel, waarmee de toeschouwer de kans krijgt om deze ruimte in te nemen. Daarmee is deze Pietà een monument voor alle moeders met vermoorde zonen.”

Vanitas / Self-Portrait 35

Vita Subsidiaria Calva – Humerus / Self-Portrait 31

Let Us Make Man

“In Rome heb ik in de Sixtijnse kapel lang naar Michelangelo’s fresco kunnen kijken. In het midden van het plafond heeft hij Gods schepping van Adam geschilderd: God reikt met zijn hand vanaf een wolk naar de naakte Adam, de verbeelding van de goddelijke schepping van de mens. Natuurlijk weten we inmiddels wel dat het anders is gegaan, maar daar is nu een nieuwe vraag bij gekomen: hoe zal de mensheid verder evolueren? Hebben wij, door het ontwikkelen van zelflerende computers, niet een nieuwe scheppings’ kracht gecreëerd die straks onze eigen macht te boven gaat? Voor de twee koffers in Let Us Make Man, heb ik de twee houdingen genomen van de God en Adam uit Michelangelo’s fresco. Adam ligt links en God rechts. Alleen heb ik de koffer voor de vliegende God opengezet. Het is de vraag of de nieuwe schepper genoegen zal nemen met deze ruimte. “

Self-Portrait 16

Grow Box / Self-Portrait 39

In a spirit of brotherhood, "Please officer I can't Breathe"

Plinth Portrait / Self-portrait 29

“Beeldhouwers hebben vaak te maken met het zogenaamde ‘sokkel probleem’. Dat is nu eenmaal inherent aan het bestaan van de zwaartekracht. Hoort de sokkel bij het beeld en vormt het een eenheid of is het alleen een praktisch vorm. In dit werk wil ik hier nu eens mee afrekenen door sokkel en beeld te laten versmelten. Het lijkt of de sokkel hier het beeld heeft opslokt en na verloop van tijd is gefossiliseerd. Jammer dat de mens alleen nog niet oud genoeg is om als fossiel te verschijnen. De mens moet het hier dus nog wel even volhouden.”

Point Of View

“De context van waaruit jij de wereld in kijkt is bepalend voor jouw interpretatie van een situatie. De vraag is alleen hoe vrijwillig dat is en of je je hier bewust van bent. Deze foedraalkoffer heeft de vorm van een knielende man. De kleur van de koffer is bewust gekozen. Het is de kleur oranje van de overall die zowel door een gevangene van Guantánamo Bay gedragen wordt, als de door Isis, de terreurbeweging, gegijzelde mensen. Een van de meest bekende gijzelaars van Isis is de Amerikaanse persfotograaf James Wright Foley. In 2014 verspreidde Isis video’s van hem, geknield in een oranje overall, bedoeld om angst aan te jagen. Deze typische oranje kleur staat voor mij voor de onmenselijkheid in beide omgevingen, waarbij welke ‘Point of View’ dan ook, overschaduwd wordt door oneindig leed.”

Untitled 4

“De blik in de ogen van een kind doet je als volwassene smelten. Door juist dit stuk van het gezicht waar we de meeste persoonlijkheid aan toekennen weg te laten, kijk je voorbij de ogen in een diepzwarte onmetelijke diepte van het jonge leven. Ik wil de schoonheid van een onbeschreven blad laten zien. Alles is nog te vormen en misschien verlangen we stiekem wel eens terug naar die tijd.

Self-portrait 3

Self-Portrait 2

Innocenzo X

Vera Icon / Self-portrait 10

Skeleton / Self-Portrait 20

Skeleton / Self-Portrait 20

Skeleton / Self-Portrait 22

Book

Pietà

“Michelangelo’s Pietà, de rouwende Maria met haar overleden zoon in haar armen, is een van de meest perfecte beelden uit de kunstgeschiedenis. Het is niet alleen totaal in balans, het straalt ook de macht uit van het instituut waar het staat. De rouw van Maria is lichamelijk, iets wat onder haar huid zit, voor ons niet te zien of te voelen. Om dit te laten ervaren, besloot ik de compositie van het beeld van Michelangelo binnenste buiten te draaien om zo de onderhuidse rouw naar buiten te keren. Dit vormde een rauwe afbeelding. Maria is hier alleen aanwezig in de vorm van de mantel, waarmee de toeschouwer de kans krijgt om deze ruimte in te nemen. Daarmee is deze Pietà een monument voor alle moeders met vermoorde zonen.”

Universum Liberum /Self-portrait 41

“Hoe leuk is het om van plekken waar je hoop en schoonheid gevonden hebt, ter herinnering iets kleins mee naar huis te nemen. Zo kan je bijvoorbeeld na de voltooiing van je bedevaart naar Lourdes een gedenkmunt kopen. Dit kleine werk heb ik gemaakt omdat relativiteit soms hard nodig is, vooral in een vrije wereld. In ruil voor slechts twee euro kan je een echte Bergermunt verkrijgen. Op de munt straalt een aureool achter mijn portret en op de munt staat de tekst ‘Ego Vivo Sanctus’, oftewel ‘ik leef heilig’, in het ‘Universum Liberum’ (de vrije wereld). Stiekem hoop ik natuurlijk dat er mensen ter een herinnering aan mijn werk met deze munt op zak op de wereldbol rondlopen.”

In Case

Universe / Self-Portrait 38, Study

Are You Talking To Me

“Wat gebeurt er als je helemaal stil bent en je terugtrekt in je diepste zijn. Wie praat er dan tegen je, wat vertelt je binnenste je? Is het een wereld die eindeloos groot is of benauwend klein. Dit bronzen doosje heeft aan vier kanten een afbeelding; twee gesloten ogen aan de buitenkant en een afbeelding van een mond en een oor aan de binnenkant. Door het werk te bewegen, speel ik met deze gedachten. Soms kijk ik naar buiten en juist andere momenten luister ik. Hoor ik klagen, hoor ik toekomstige dromen, spreek ik mijzelf moed in voor mijn functioneren in de fysieke wereld of hoor ik toch iets anders? In meditatie is stilte een moment van spirituele oefening, een poging om te komen tot geestverruiming, waarbij ik contact kan maken met een onmetelijke ruimte. Wat of wie ik hoor in dit universum is onduidelijk, zodat de vraag overblijft: Are you talking to me?”

Self-Portrait 40

Judas

“De apostel Judas werd nadat hij Jezus verraden had, gewist uit de officiële opstelling van apostelen. En dat terwijl de geschiedenis zonder zijn daad, heel anders verlopen zou zijn. Judas zit hier verscholen, zijn buit in de hand. De keuze was gemaakt. Alleen we zijn maar mensen, en niets menselijks is ons vreemd. Judas vormt daarmee een spiegel voor ons allemaal, temeer reden om hem te tonen.

Lamb of God / Self-portrait 50, after Van Eyck

“Tijdens een jarenlange restauratie van het Lam God’s van de gebroeders Van Eyck, bleek dat het Lam God’s zelf grotendeels overschilderd was. Er kwam een heel ander lam tevoorschijn. Dit lam kijkt je met een bijna menselijk gezicht aan, direct en heel doordringend. Het lijkt te vragen dat het alleen de zonden kan wegenemen als je het ook echt meent.Wellicht is deze confronterende blik wel de reden geweest van de toenmalige overschildering. Ik besloot een eigen versie van het Lam God’s te maken, van een lam dat zichtbaar uitgeput is van dit herhalende proces.”

Ego Vivo / Self-portrait 25

Group

Lamb of God / Self-portrait 52, after Zubarán

Judas

“De apostel Judas werd, nadat hij Jezus verraden had, gewist uit de officiële opstelling van twaalf apostelen. En dat terwijl de geschiedenis zonder zijn daad heel anders verlopen zou zijn. Judas zit hier verscholen, zijn buit in de hand. De keuze was gemaakt. Alleen we zijn maar mensen en niets menselijks is ons vreemd. Judas vormt daarmee een spiegel voor ons allemaal, temeer reden om hem te tonen.“

Lamb Of God / Self-portrait 50, after Zubarán

Inner Voice

Pietà

“Michelangelo’s Pietà, de rouwende Maria met haar overleden zoon in haar armen, is een van de meest perfecte beelden uit de kunstgeschiedenis. Het is niet alleen totaal in balans, het straalt ook de macht uit van het instituut waar het staat. De rouw van Maria is lichamelijk, iets wat onder haar huid zit, voor ons niet te zien of te voelen. Om dit te laten ervaren, besloot ik de compositie van het beeld van Michelangelo binnenste buiten te keren om zo de onderhuidse rouw naar buiten te keren. Dit vormde een rouwe afbeelding. Maria is hier alleen aanwezig in de vorm van de mantel, waarmee de toeschouwer de kans krijgt om deze ruimte in te nemen. Daarmee is deze Pietà een monument voor alle moeders met dode zonen.”

Personal space / Self-portrait 12

“Hoeveel ruimte je ook zelf inneemt, wat in ieder geval duidelijk is, is dat wat zich onder je huid bevindt van jou is, daar geldt jouw absolute persoonlijke integriteit. Maar van wie is de ruimte net buiten jouw gestalte? Door een siliconenafgietsel van mijn eigen lichaam steeds op een andere manier aan elkaar te naaien, neem ik telkens een ander volume aan. Soms wil ik nu eenmaal meer ruimte innemen. Of wring ik mij misschien in allerlei bochten om juist niet op te vallen?”

Inner Voice

Narcissus / Self-portrait 15

“We moeten uitkijken dat we niet te veel naar ons eigen spiegelbeeld te kijken, zodat we, net als de mythologische Narcissus, verliefd worden op onszelf en wegkwijnen.”

Inner Voice

Attraction / Self-portrait 30

“Elk in een eigen tempo komen 172 ballonen vanuit de wolkenlucht naar beneden. Aan elke ballon bungelt een onderdeel van het menselijk skelet. Al die onderdelen verzamelen zich voor de voeten van de toeschouwer, en kunnen samen een menselijk skelet vormen. Wanneer alle ballonnen zijn geland, komt de zon achter de wolken tevoorschijn. Alsof daarmee eindelijk een last uit de hemel is neergedaald in het licht, als een nieuw begin.”

Family

“Als je geboren wordt behoor je, in de meeste gevallen, meteen tot een familie, groot of klein. De hechte bloedband maakt een sociale groep of je nu wilt of niet. Maar niets blijft eeuwig hetzelfde. Lijkt deze groep in het begin onbreekbaar en onverwoestbaar, na verloop van tijd wordt de ‘huid’ dunner. In dit werk heb ik mijn eigen familieleden vastgelegd in eeuwig brons. Een eerbetoon, al heb ik hier en daar wat gaten laten vallen.”

Family

“Als je geboren wordt behoor je, in de meeste gevallen, meteen tot een familie, groot of klein. De hechte bloedband maakt een sociale groep of je nu wilt of niet. Maar niets blijft eeuwig hetzelfde. Lijkt deze groep in het begin onbreekbaar en onverwoestbaar, na verloop van tijd wordt de ‘huid’ dunner. In dit werk heb ik mijn eigen familieleden vastgelegd in eeuwig brons. Een eerbetoon, al heb ik hier en daar wat gaten laten vallen.”

In Case

Vera Icon / Self-portrait 10

Ego Vivo / Self-portrait 25

“Wie eert zichzelf nu met een monument? Velen niet, denk ik zo, terwijl het leven een waanzinnig wonder is. Iedereen verdient het om tijdens het leven een monument voor zichzelf op te richten. Middels een CT-scan heb ik een exacte 3D kopie laten maken van mijn bovenarm bot. Dit heb ik laten uitvergroten en in brons gegoten en daarna op een sokkel geplaatst. Een acht meter hoog monument voor mijzelf bij leven, ter inspiratie voor ieder ander mens.”

Let Us Make Man

“In Rome heb ik in de Sixtijnse kapel lang naar Michelangelo’s fresco kunnen kijken. In het midden van het plafond heeft hij Gods schepping van Adam geschilderd: God reikt met zijn hand vanaf een wolk naar de naakte Adam, de verbeelding van de goddelijke schepping van de mens. Natuurlijk weten we inmiddels wel dat het anders is gegaan, alleen daar is nu een nieuwe vraag bij gekomen; hoe zal de mensheid verder evolueren? Hebben wij, door het ontwikkelen van zelflerende computers, niet een nieuwe schepping ‘s kracht gecreëerd die straks onze eigen macht te boven gaat? Voor de twee koffers in Let Us Make Man, heb ik de twee houdingen genomen van de God en Adam uit Michelangelo’s fresco. Adam ligt links en God rechts. Alleen heb ik de koffer voor de vliegende God opengezet. Het is de vraag of de nieuwe schepper genoegen zal nemen met deze ruimte. “

In a spirit of brotherhood, "Please officer I can't Breathe"

“In het dagelijkse wereldnieuws komen er soms beelden voorbij waar je niet meer van kan wegkijken en die tot actie dwingen. Zo hadden de beelden van de moord op George Floyd in 2020 een enorme impact. Ik voelde zelf niet alleen de afschuw over wat er gebeurd was, ik voelde ook dat ik er iets mee te maken had. Maar wat is mijn positie om daar iets over te zeggen, zijnde een witte man van boven de vijftig. Nu hier pijnlijk zichtbaar geworden was hoe groot het systeem van institutioneel racisme is, worstelde ik met die vraag. Ik besloot om deze gebeurtenis vast te leggen en letterlijk op te sluiten in een koffer. Deze koffer vormt een abstractie van die inhoud. Op het moment dat je als buitenstaander ontdekt wat de inhoud van de koffer zou kunnen zijn, word je gedwongen om je ermee te verhouden. En mocht je nog twijfelen, in de hoogglans van deze zwarte koffer kom je je eigen spiegelbeeld vanzelf tegen, er is geen ontkomen aan. “

David / Self-portrait 11

“In Milaan kocht ik een gipsen deel kopie van het origineel van de vijf meter hoge marmeren David van Michelangelo: het hoofd van David. Ik wilde een poging wagen om mij te meten met het heldendom. Daarom bedekte ik Davids’ hoofd met silicone afgietsels van mijn eigen gezicht. Wat in eerste instantie een pokdalig masker lijkt, is een collage van een groot aantal versies van mijn gezicht op ware grootte. Door het schaalverschil, komt nu duidelijk naar voren dat Michelangelo David zelf veranderd heeft in een reus.”

Self-portrait 9

Skeleton / Self-Portrait 20

Skeleton / Self-Portrait 20

Innocenzo X

Skin And Bone / Self-Portrait 24

“Soms kan het mensenlichaam aanvoelen als een bouwwerk, architectuur waar je in kunt rondlopen. Je eigen lichaam als een stad waar de inwoners met elkaar samenleven. Dit is mijn eigen stad, waarin mijn belangrijkste informatiedragers voor mijn identiteit zijn samengebracht: mijn skelet samen met mijn huid.”

Lamb Of God / Self-portrait 50, after Van Eyck

Skeleton / Self-Portrait 22

“Wat kan het leven bijzonder aanvoelen met een lichaam en een geest waar alles in mogelijk is. Het is een wonder dat het zo ontstaan is. Het leven wordt in beweging gezet middels een kettingreactie. Ooit moet het uit niets begonnen zijn. Zo stelde Aristoteles dat er een onbewogen beweger moest zijn geweest. Ik ben in beweging gezet door mij ouders en die ik eer in deze zilveren schedel. Een schedel die een exacte kopie is van mijn eigen schedel, verkregen middels een CT-scan. En omdat de mens na de conceptie het eigen lichaam zelfstandig bouwt, eer ik, in navolging van de tekst op Dürer’s zelfportret uit 1500, ook mijn eigen scheppingskracht. Als zelfbewuste scheppende kunstenaar schrijf ik: ‘I, Caspar Berger of Amsterdam, copied my skull thus in immortal silver at the age of forty-seven years.”

Universe / Self-portrait 45

Mary with Child

Family

“Als je geboren wordt behoor je, in de meeste gevallen, meteen tot een familie, groot of klein. De hechte bloedband maakt een sociale groep of je nu wilt of niet. Maar niets blijft eeuwig hetzelfde. Lijkt deze groep in het begin onbreekbaar en onverwoestbaar, na verloop van tijd wordt de ‘huid’ dunner. In dit werk heb ik mijn eigen familieleden vastgelegd in eeuwig brons. Een eerbetoon, al heb ik hier en daar wat gaten laten vallen.”

Mirror Bone / Self-Portrait 33

Imago / Self-portrait 5

Don’t Be Afraid Of Becoming A Bench / Self-Portrait 28

“Het is fascinerend om miljoenen jaren oude fossielen van dieren te bekijken. Dit maakt daarnaast extra duidelijk hoe jong wij mensen nog zijn, wij moeten nog miljoenen jaren verder voordat wij bekeken kunnen worden. We maken ons nu wel druk over het klimaat, alleen bekeken vanuit het perspectief van de gehele aardse, vormt dit alles geen problemen, die hersteld vanzelf. Het gaat dus eigenlijk over onze eigen overlevingskansen. Stel dat er over 200 miljoen jaar een wezen zou zijn die een paar banken nodig heeft en deze uit een stuk steen van een berg zaagt. Laat ik daar nou net op die plek ooit gevallen zijn en overleden. Mijn skelet zit dan dus als fossielen in dit gedolven natuursteen. Al mijn skeletbotten heb ik afgegoten in marmer cement en verdeeld over vijf bakken. Deze bakken zijn daarna gevuld met terrazzo. Nadat dit geheel uitgehard was, kon ik de botten met een slijptol blootleggen. De bezoeker wordt nu min of meer gedwongen om te gaan zitten op de eindigheid van een soort die ‘Homo sapiens’ genoemd werd.”

Guten Berger / Self-portrait 37

“Door alle wetenschappelijke onderzoeken weten we heel veel van ons lichaam, hoe het ontstaat en hoe onze biologische machine werkt. Maar er zijn ook dingen die we nog steeds niet weten en nog steeds als wonder bekeken worden. De vraag is ook, ondanks de tomeloze nieuwsgierigheid, of we alles wel moeten willen weten. Moet je met de totale ontrafeling van de schepping, de doos van Pandora, wel open willen maken. Hier heb ik van kopieën van mijn eigen skelet onderdelen gemaakt van zegellak. Dé manier om te zorgen dat het geheim de zegel zelf is.”

Inner Bone / Self-Portrait 26

“Dit bot van mijn humerus, een exacte kopie van mijn eigen bovenarm bot, is gemaakt van ebbenhout, een van de edelste soorten hout die er bestaat. Uit hetzelfde ebbenhout is daar en exact passend doosje omheen gemaakt. Als een sarcofaag zit het naadloos om het bot, goed beschermd voor een volgend leven“.

Declaration Of Sanctity / Self-Portrait 23

Torso / Self-portrait 6

“De Torso Belvedere staat in de kunsthistorie bekend als hét symbool voor de klassieke beeldhouwkunst. Dit beeld vormt vanaf 1500 onderdeel van de collectie van de Vaticaanse Musea. Het hoofd, de armen en onderbenen ontbreken en juist door dit gefragmenteerde waren velen, waar onder Michelangelo, zeer onder de indruk van dit beeld. In Milaan kocht ik een exacte gips kopie van dit fragment en omhelsde het met een siliconen kopie van mijn huid. Dit is daarna in brons gegoten en daarmee tot één geheel versmolten. Zo werd ik zelf deel van de kunstgeschiedenis.Want je bent niet alleen wat je eet, alleen ook wat je ziet.”

Torso RM / Self-portrait 6

“De Torso Belvedere staat in de kunsthistorie bekend als hét symbool voor de klassieke beeldhouwkunst. Dit beeld vormt vanaf 1500 onderdeel van de collectie van de Vaticaanse Musea. Het hoofd, de armen en onderbenen ontbreken en juist door dit gefragmenteerde waren velen, waar onder Michelangelo, zeer onder de indruk van dit beeld. In Milaan kocht ik een exacte gips kopie van dit fragment en omhelsde het met een siliconen kopie van mijn huid. Dit is daarna in brons gegoten en daarmee tot één geheel versmolten. Zo werd ik zelf deel van de kunstgeschiedenis.Want je bent niet alleen wat je eet, alleen ook wat je ziet.”

Culture Glass / Self-portrait 32

Should I Stay Or Should I Go / Self-Portrait 46

Self-Portrait 40

Narcissus / Self-portrait 15

“We moeten uitkijken dat we niet te veel naar ons eigen spiegelbeeld te kijken, zodat we, net als de mythologische Narcissus, verliefd worden op onszelf en wegkwijnen.”

Narcissus / Self-portrait 15

“We moeten uitkijken dat we niet te veel naar ons eigen spiegelbeeld te kijken, zodat we, net als de mythologische Narcissus, verliefd worden op onszelf en wegkwijnen.”

Self-Portrait 4

Self-Portrait 7

“Hoe we de wereld in kijken wordt mede bepaald door de mensen om ons heen en de geografische plek waar we opgroeien. Zo is mijn locatie Christelijk georiënteerd en dat vormt mijn blik, of ik dat nu wil of niet. Niet dat dat een probleem is, alleen het bewustzijn daarvan is belangrijk. Deze bronzen huid, een afgietsel van mijn eigen huid, hangt aan de muur. Het hangt met de armen gespreid, het hoofd hangend en de voeten liggen over elkaar. Een associatie is snel gemaakt. Crucifix betekent immers ‘aan een kruis vastgemaakt.”

Self-Portrait 14

“Soms wil je wel eens iets in een pot duwen om de tijd even te stoppen, afgesloten van de buitenlucht geconserveerd. Het zilveren gezicht, als spiegel van mijn eigen gezicht, heb ik vergroot door het ronde glas en de vloeistof. Het geeft gewicht aan dit moment in de tijd, voor een moment vastgelegd en bewaard tot in de eeuwigheid.”

Ego Vivo / Self-portrait 25

“Wie eert zichzelf nu met een monument? Velen niet, denk ik zo, terwijl het leven een waanzinnig wonder is. Iedereen verdient het om tijdens het leven een monument voor zichzelf op te richten. Middels een CT-scan heb ik een exacte 3D kopie laten maken van mijn bovenarm bot. Dit heb ik laten uitvergroten en in brons gegoten en daarna op een sokkel geplaatst. Een acht meter hoog monument voor mijzelf bij leven, ter inspiratie voor ieder ander mens.”

Skeleton / Self-Portrait 21

Torso / Self-portrait 6

“De Torso Belvedere staat in de kunsthistorie bekend als hét symbool voor de klassieke beeldhouwkunst. Dit beeld vormt vanaf 1500 onderdeel van de collectie van de Vaticaanse Musea. Het hoofd, de armen en onderbenen ontbreken en juist door dit gefragmenteerde waren velen, waar onder Michelangelo, zeer onder de indruk van dit beeld. In Milaan kocht ik een exacte gips kopie van dit fragment en omhelsde het met een siliconen kopie van mijn huid. Dit is daarna in brons gegoten en daarmee tot één geheel versmolten. Zo werd ik zelf deel van de kunstgeschiedenis.Want je bent niet alleen wat je eet, alleen ook wat je ziet.”

Self-portrait 3

Movements

“We bewegen de hele dag, vaak zonder dat we daar bewust over nadenken. Alleen sommige bewegingen hebben meer betekenis toegedicht gekregen dan andere, soms zijn ze zelfs verboden. Aan het eind negentiende eeuw maakte Eadweard Muybridge meetkundige analyses van bewegende dieren en mensen De bewegingen werden analyses zonder enige betekenis. Ik heb de betekenisvolle en soms beladen bewegingen van de 9 -ismes uit het werk Inner Voice ook volgens deze methode benaderd. Als een soort van meetkundige danspassen, vrij van betekenis en hierdoor van iedere interpretatie. Ik heb de betekenisvolle en soms beladen bewegingen van de 9 -ismes uit het werk Inner Voice ook volgens deze methode benaderd. Als een soort van meetkundige danspassen, ondaan van hun betekenis. Maar anders dan bij de analisis van Eadweard Muybridge blijkt de betekenis de danspassen te overtreffen en zijn de bewegingen toch bezet. “

Attraction / Self-portrait 30

“Elk in een eigen tempo komen 172 ballonen vanuit de wolkenlucht naar beneden. Aan elke ballon bungelt een onderdeel van het menselijk skelet. Al die onderdelen verzamelen zich voor de voeten van de toeschouwer, en kunnen samen een menselijk skelet vormen. Wanneer alle ballonnen zijn geland, komt de zon achter de wolken tevoorschijn. Alsof daarmee eindelijk een last uit de hemel is neergedaald in het licht, als een nieuw begin.”

Untitled 8