Caspar Berger

In The Beginning

Then God said
Michelangelo beschilderde de Sixtijnse Kapel in Rome met een fresco, waarbij in het midden de schepping van de mens te zien is; God brengt Adam tot leven. Nu de mens, na de zondeval, zelf goed en kwaad moest gaan onderscheiden, zijn we inmiddels nu aangekomen op nog een nieuw kruispunt. We staan op het punt om zelf een nieuwe schepper te creëren, doormiddel van kunstmatige intelligentie en zelflerende computerkracht.

Then AI said
Wat de plannen en ethische standpunten van deze nieuwe schepper zijn, is de vraag. Vandaar dat ik in de bekende Genisis-1 tekst: Then God said: let us make man in our image, after our likeness, enkele woorden heb omgedraaid en aangepast. Met als groot verschil dat het de mens is die nu de verworven controle over het denkvermogen, bij voorbaat al uit handen heeft gegeven.

THEN AI SAID: LET MAN MAKE US IN OUR IMAGE, AFTER OUR LIKENESS