Caspar Berger

Family

Familie, een sociale groep
Als je geboren wordt behoor je, in de meeste gevallen, meteen tot een familie, groot of klein. De hechte bloedband maakt een sociale groep of je nu wilt of niet. Maar niets blijft eeuwig hetzelfde. Lijkt de familie in het begin onbreekbaar en onverwoestbaar, na verloop van tijd wordt de ‘huid’ dunner.

Familie, herinnering en verheffing
In dit werk heb ik mijn eigen familieleden vastgelegd in eeuwig brons, verheffing ter herinnering en bewondering. De zes bronzen ‘portretten’ die naast elkaar staan opgesteld zouden per toeval opgevist kunnen zijn uit diepe zeeën, net als de bij Alexandrië opgedoken dansende sater, een fragment van een Romeins brons.

Verering en verval
De bronzen portretten ontlenen hun status aan hun materiaal, alleen de erosie van de tijd heeft zijn werk gedaan. Deze onbedoelde schoonheid biedt ruim baan voor de fantasie op het grensvlak van figuratie en abstractie, schommelend tussen verering en verval.