Caspar Berger

Skeleton / Self-portrait 22

Schedelrelikwie van Moissac
Een 17e-eeuwse schedelrelikwie in de abdij van Moissac, gaf de inspiratie voor Skeleton / Self-portrait 22. Deze schedel is nauwkeurig versierd met graveringen en schrifttekens, een belangrijk element in de verering van de patroonheilige van de abdij.

Een krachtig bewustzijn van het menselijk lichaam
In tegenstelling tot de schedel van Moissac, laat ik in Skeleton / Self-portrait 22 zien wat normaal pas na de dood zichtbaar wordt, een krachtig bewustzijn van wie we zijn en wat het menselijk lichaam is. Het eigen lichaam is immers het enige dat de mens volledig op eigen kracht tot stand brengt vanaf het moment dat de allereerste celdeling bij de conceptie in gang is gezet, met dank dus aan mijn ouders.

De ‘onbewogen beweger’
Volgens de Griekse filosoof Aristoteles moet alles wat in de natuur in beweging is, door iets anders in beweging worden gebracht. Aan de basis hiervan staat een entiteit die hij de ‘onbewogen beweger’ noemt.

“I, Caspar Berger of Amsterdam, copied my skull thus in immortal silver at the age of forty-seven years.”