Caspar Berger

Inner Voice

Individuele werelden
Als ik op straat stil sta en ik laat de drukte van de stad passeren zullen er in korte tijd honderden mensen aan mij voorbijlopen. Ieder op een eigen manier en in hun eigen wereld. Ik vraag mij af hoe zij de wereld ervaren en hoe die zich verhoudt met die van mij. Ik bekijk de wereld vanuit mijn eigen culturele perspectief en daarbij vertrouw ik op mijn innerlijke stem. Maar bestaat er wel zoiets als een vrije innerlijke stem?

Religieuze en politieke opvattingen
Door onze religieuze en politieke opvattingen worden wij gestuurd en het is de vraag in hoeverre we ons daar als individu van bewust zijn. Is het mogelijk dat een gebrek aan bewustzijn van onze ‘programmering’ ons in de weg staat wanneer we een dialoog met een ander individu willen aangaan?

Handelingen en hun sociale betekenis
Negen donkere hermetisch gesloten koffers staan verspreid in de ruimte. De vormen van de koffers zijn menselijk georiënteerd, ontstaan uit handeling of bewegingen die een mens, precies pas, in de koffers zou kunnen uitvoeren. Het zijn de meest typerende handelingen of bewegingen van negen religieuze of politieke overtuigingen: christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme en jodendom, atheïsme, nazisme, jihadisme en communisme, en ieder voor zich uitgevoerd in de overtuiging dat zij de kennis bezitten van de absolute waarheid. Bij het maken van deze selectie heb ik er bewust voor gekozen geen onderscheid te maken tussen religieuze en politieke ‘programmeringen’ of collectieve voorstellingen.

Begrip en ontmoeting
De vormen van de koffers nodigen uit om deze bewegingen zelf te ontdekken. Zou je jezelf in een van de koffers kunnen visualiseren? Of zit je er wellicht in? Nu sta je als toeschouwer buiten deze negen werelden, in de restruime. Hier geldt geen eenduidige waarheid en kan ruimte ontstaan voor begrip, bewustzijn en dialoog.

Opstelling
Inner Voice wordt als installatie opgesteld met de video-installatie: Movements