Caspar Berger

Imago / Self-portrait 5

Imago: opgebouwde constructie
In de klassieke beeldhouwkunst zijn het meestal machthebbers en notabelen die met een bronzen buste zijn vereerd. Dit was niet alleen vanwege hun persoon als zodanig, maar vooral ter onderstreping van hun zorgvuldig opgebouwde imago. Het imago is immers hetgeen een persoon bij zijn naasten of het publiek in stand wil houden.

Imago: ideale zelf
Nu kan iedereen die dat wenst andere middelen gebruiken om zijn of haar imago te benadrukken. Maar wat gebeurt er als onze identiteit (letterlijk ‘eenheid van wezen’) niet meer in contact staat met het door ons gecreëerde ideale zelf?

Zelfportret en ons eigen zelf
In Imago / Self-portrait 5, een bronzen buste met een robuuste buitenkant, bevindt de beeltenis zich juist aan de binnenkant, waardoor het een zelfportret is dat ‘terugkijkt’ naar het eigen ‘zelf’. Want laten we eerlijk zijn, tijdens de constructie van ons eigen imago (ons ideale zelf) moeten we onszelf uiteindelijk recht in de ogen kunnen aankijken.