Caspar Berger

Skeleton / Self-portrait 21

Reconstructie van het lichaam
Als er een reconstructie gemaakt moet worden, bedient de wetenschap zich van allerlei technieken; informatie over de vindplaats, het jaartal, de klimaatomstandigheden, gemiddelde spierweefsel en zaken als leeftijd en gender. Al deze informatie gezamenlijk levert uiteindelijk een wetenschappelijke reconstructie op. Daarbij is het met name de schedel die vaak de basis is.

Een ware kopie van mijn eigen lichaam
Skeleton / Self-portrait 21 is een reconstructie op basis van een 3D-kopie van mijn eigen schedel (‘Vera Icon’), via de CT-scan die ik had laten maken van mijn eigen skelet. Een forensisch antropologe ontving anoniem deze 3D kopie van mijn schedel, met daarbij als enige informatie dat deze toebehoorde aan een in West-Europa geboren man van midden veertig.

Een wetenschappelijk zelfportret
Door gebruik te maken van de beschikbare wetenschappelijke documentatie over locatie, jaartal, klimaat, weefselstructuur, huiddikte en spiergroepen, realiseerde de forensisch antropologe uiteindelijk ‘mijn’ gezichtsreconstructie. Het resultaat kwam in klei in mijn atelier. Dit heb ik in brons laten gieten. Skeleton / Self-portrait 21 is een zelfportret dat, paradoxaal genoeg, niet door mij als kunstenaar, maar met behulp van de wetenschap is vervaardigd.