Caspar Berger

Personal space / Self-portrait 12

Unieke tastbare identiteit
Zonder onze huid zou de mens maar een papperige, vormeloze massa zijn.

Onder de huid
Hoeveel ruimte je ook zelf inneemt, wat in ieder geval duidelijk is, is dat wat zich onder je huid bevindt van jou is, daar geldt jouw absolute persoonlijke integriteit. Maar van wie is de ruimte net buiten jouw gestalte?

De grens tussen het ‘ik’ en de externe wereld
Hoe groot is de ruimte die wij als persoon kunnen innemen? Deze vraag kwam in mij op toen ik achter iemand in het vliegtuig zat die door zijn lichaamsomvang drie stoelen bezet hield.

Mijn fictieve, virtuele persoonlijke ruimte
Door siliconenafgietsels van mijn eigen lichaam steeds op een andere manier aan elkaar te naaien, neem ik telkens een ander volume aan. Soms wil ik nu eenmaal op een andere manier opvallen en dus meer of juist minder, virtuele ruimte innemen.