Caspar Berger

Lamb of God / Self-portrait 50, after Van Eyck

Het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck
Op het altaardoek, onder het Lam God’s van de gebroeders van Eyck, het beroemde altaarstuk van Gent, staat geschreven: Ecce Agnus Dei, QuiTollit Peccata Mundi (Zie het Lam God’s,dat de zonden van de wereld wegneemt). Door de vergeving van iemands zonden, krijg je de mogelijkheid op opnieuw te beginnen, een kans om jezelf te kunnen veranderen. Maar zijn er ook dingen die niet op deze manier vernieuwbaar zijn en een werkelijk persoonlijk offer verlangen? Deze vraag schoot door mijn hoofd toen ik onlangs dit altaarstuk ging bekijken.

Ontdekking tijdens restauratie Lam Gods
Tijdens een jarenlange restauratie bleek dat het Lam God’s zelf grotendeels overschilderd was. Er kwam een heel ander lam tevoorschijn. Dit lam kijkt je met een bijna menselijk gezicht aan, direct en heel doordringend. Het lijkt te vragen dat het alleen de zonden kan wegenemen als je het ook echt meent. Wellicht is deze confronterende blik wel de reden geweest van de toenmalige overschildering. Eigen versie Lam Gods
Ik besloot een eigen versie van het lam God’s te maken, van een lam dat zichtbaar uitgeput is van dit herhalende proces. Van het lam heb ik de twee elementen gebruikt die we niet kunnen consumeren: het skelet en de wol. Met de wol heb ik de (gereproduceerde) skeletbotten van het lam bekleed en eromheen vastgenaaid. Voor de vragende ogen heb ik, naar het voorbeeld van het Lam God’s van de gebroeders van Eyck, een foto van mijn eigen ogen gebruikt. Ik heb de foto’s op vilt gedrukt en als pannenkoeken op de kop van mijn Lam God’s gespeld, als een zelfportret.

Waarmee ik deze vraag toch eerst in eerste instantie zelf onder ogen moet komen. En misschien daarna bij de bezoeker kan neerleggen.