Caspar Berger

David / Self-portrait 11

David en moed
Het vergt moed om het op te nemen tegen een partij die veel groter en machtiger lijkt dan jezelf. In het bekende bijbel verhaal over David en Goliath, is David de strijdbare underdog die het opneemt tegen de reus en overwint. Iedereen wil altijd de David zijn en dat is een van de redenen dat veel kunstenaars juist hem hebben afgebeeld.

Meten met heldendom
De vijf meter hoge marmeren David van Michelangelo is voor mij onbetwist de meest bekende David. In Milaan kocht ik een gipsen deel kopie van het origineel: het hoofd van David. Ik wilde een poging wagen om mij te meten met het heldendom. Daarom bedekte ik Davids’ hoofd met silicone afgietsels van mijn eigen gezicht. Wat in eerste instantie een pokdalig masker lijkt, is een collage van een groot aantal versies van mijn gezicht op ware grootte. Door het schaalverschil, komt nu duidelijk naar voren dat Michelangelo zijn David zelf veranderd heeft in een reus.